Grad Livno, pored Mrkonjić grada i Općine Maglaj, sudjeluje u projektu o jačanju otpornosti na katastrofe koji financira Republika Češka, kroz razvojnu agenciju, a realizira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Tim povodom livanjski gradonačelnik Luka Čelan sa suradnicima održao je danas radni sastanak s predstavnicima UNDP-a na kojemu je dogovorena dinamika aktivnosti projekta te predstavljena online platforma DRAS – Sustav za analizu rizika od katastrofa, priopćio je Ured gradonačelnika Grada Livna.

Riječ je o sustavu koji će pružati ažurne podatke o izloženosti poplavama, klizištima, potresima, požarima te minsko sumnjivim površinama, s ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa na određenom lokalitetu.

Projekt služi za procjenu rizika na lokalnoj razini, kao i za ažuriranje planova za zaštitu i spašavanje, izradu priručnika za djelovanje u katastrofama i obuke za upravljanje katastrofama za gradonačelnike i načelnike te za stožere civilne zaštite.   Pored toga, projektom će se pokušati odgovoriti na neka od važnih pitanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u spomenute tri jedinice lokalne samouprave.

To se prvenstveno odnosi na jačanje planiranja i koordinacije te jačanja kapaciteta upravljanja kriznim situacijama koristeći moderne tehnologije i međunarodna iskustva, navodi se u priopćenju.

Inače, projekt je rezultat dosadašnje uspješne suradnje Grada Livna s Republikom Češkom i UNDP-em.

Fena