Globalnom apelu koji je upućen Federaciji BiH za zabranu izgradnje mini hidrocentrala pridružio se i poznati glumac Leonardo DiCaprio, koji je već godinama aktivan kao zeleni aktivist.

Kampanju podržava više desetina svjetskih i lokalnih organizacija koje žele ujedinjeno da pošalju poruku da se pod hitno mora stati sa gradnjom mini hidrocentrala.

”Balkanske rijeke se i dalje suočavaju sa naletom izgradnje MHE, uključujući zaštićena područja, uz planove da se izgradi 3.000 brana u regiji. Brane sa sobom nose i izgradnju pristupnih puteva, mostova i dalekovoda. Gradnjom brana, odnosno MHE uništava se okolna šuma i ugrožavaju životinje koje tu žive. Prema stručnjacima za slatkovodne ribe, ako se ovi planovi realizuju, najmanje 10 odsto europskih vrsta slatkovodne ribe će izumrijeti ili biti na ivici izumiranja”, navodi se u PR priopćenju.

bljesak.info