Fotografije koje je u predvečerje, u tomislavgradskome naselju Latice, snimila naša sumještanka Ivka Zrno podsjetiše nas na pjesmu “Nebo” Dragutina Tadijanovića…

Nebo

Nebo je modro platno
Na kojem nevidljiva ruka
Bez prestanka nove oblike slika:

Pogledaj, u dnu neba slatko pase
Stado ovaca u bijelim runima.
Gdje im je pastir?

Rumeno cvijeće cvate
U mirisu,
Do neba.

U nebeskim pašnjacima
Moja draga baka
Čuva goveda. (Dragutin Tadijanović)

Tomislavcity

Fotogalerija: Ivka Zrno