Stručna edukacija iz oblasti senzorne integracije, u Centru Nova nada u Kovačima, započela u veljači prošle godine. Kroz cijelu godinu održana su stručna predavanja koje su vodile predavačice iz Zagreba Mihaela Grubišić i Lidiji Andrijević Gajić.

Edukaciji se u početku odazvalo 22-oje polaznika, a njih 15 ju je uspješno završilo. Posljednje predavanje održano je ovoga vikenda čime je Centar Nova nada dobio pet pedagoga senzorne integracije obučenih za rad s djecom.

Spomenuta eduakcija održana je u organizaciji Centra, a osim djelatnika te ustanove pohađale su je i njihove kolege iz Širokog Brijega, Zagreba, Livna i Dubrovnika.

Matea Sušilović/Tomislavcity