Korijeni

Moje je ime zapisano
u ovoj zemlji,
duša u vrbovim
krošnjama živi, sniva

Moje srce
toplo i meko
po tebi
plovi modra rijeko.

Kad oluje dođu
Kad uz vjetar
tuče dažd!
Sa sjevera žest,
sa juga tuga!

Ne bojim se crnih sjena,
zaklon ću naći
u snazi
tvojih korijena! (Ante Brajko Antek/FB)