Našem portalu tijekom dana javio se i  Jugoslav Brdar, direktor i vlasnik tvrtke OBrEEn koja ima koncesiju na Buškome jezeru. Prema njegovim riječima, podnio je zahtjev mjerodavnoj županijskoj inspekciji i komunalnoj inspekciji Općine Tomislavgrad kao i načelniku Ivanu Buntić za utvrđivanjem činjeničnoga stanja i odgovornosti u svezi smeća i otpada na Buškome jezeru, a sve to ponukan napisima i priopćenjima mještana buškoblatskoga kraja i Ekološke udruge sportskih ribolovaca koji su jučer i danas objavljeni na našem portalu.

Brdar navodi da ne dijeli mišljenja iznesena u objavljenim tekstovima te očekuje da će se nakon izlaska na teren donijeti i odgovarajući zaključak. Također, smatra da iz koncesijske naknade koja se uplaćuje u proračun Hercegbosanske županije treba povući novac za uređenje infrastrukture oko Buškoga jezera te među ostalim i za postavljanje odgovarajućih spremnika za prikupljanje smeća oko jezera.

Tomislavcity