Na temelju članka 12. stavak 3. i 4. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izboru i prijema vježbenika i volontera s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe Hercegbosanske županije (,,Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 8/14), općinski načelnik objavljuje Konačnu listu kandidata za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad s visokom stručnom spremom za 2022. godinu.

Svim kandidatima će se uputiti Rješenja o prijemu vježbenika, kao i obavijest o točnom početku obavljanja vježbeničkog staža.
Konačna lista se nalazi u privitku.

Download (PDF, Unknown)