Na temelju članka 12. stavka 3. i 4., Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 8/14), Općinski načelnik sačinjava i objavljuje konačna lista kandidata za prijem vježbenika s VSS-om.

Listu možete pogledati ovdje

Lista je sačinjena po provedenom Javnom natječaju za prijem vježbenika s VSS-om u 2018. godini, koji je bio objavljen na web stranici Agencije za državnu službu FBiH 4.4.2018.

 

tomislavgrad.gov.ba