BREVIARIUM POETICUM

1. Predstavljanje Leksikona članova DHK HB i Osvita 115-116

Ivan Baković, urednik Leksikona i Osvita

2. Čitanje duhovne poezije hrvatskih pjesnika

Članovi Kluba studenata hrvatskoga jezika i književnosti Franjo Milićević
Marija Magdalena Čuić, Ivan Dugandžić, Ivana Mitar, Ema Tadić

3. Nastup članova DHK HB i gostiju

Marina Alerić-Bebić, Viktorija Bukovac, Miljenko Buljac,
Bernardina Crnogorac, Mate Grbavac, Marela Jerkić-
Jakovljević, Miljenko Jukić, Zoran Jurišić, Miljenka Koštro,
Radica Leko, Snježana Lovrić, Srećko Marijanović, Zdravka
Marijanović, Zdravko Nikić, Pero Pavlović, Jasenka Požega-
Sremac, Miljenko Stojić, Angelina Šuta, Joso Živković

Voditelj tribine
Ivan Sivrić

Srijeda, 20. ožujka 2024. u 19 sati

Galerija kraljice Katarine – Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače

Dobro došli!

DHK HB