Vjetroenergija je na bogatom zapadu već odavno postala nezaobilazna tema kad je u pitanju proizvodnja energije. A sve ono što dolazi iz poslovnog i ekonomski moćnog zapada dobro je pokušati primijeniti i na ovim našim prostorima. Kako je već poznato, u našem susjedstvu u RH (u Dalmaciji) već postoji nekoliko značajnijih vjetroelektrana a evo kroz koji dan i BiH će dobiti svoju prvu vjetroelektranu i tako se svrstati u red zemalja koji dio energije dobiva iz snage vjetra, piše abcportal.info

Ekipa ABCportala zaputila se u duvanjski kraj, točnije Mesihovinu, Mrkodol i Brišnik kako bi se uvjerili u trenutno stanje na terenu a vezano za VE Mesihovina. Iz Brišnika smo skrenuli s magistralne ceste i pristupnom cestom stigli do prvih i na prvi pogled impozantnih vjetrenjača. Na oko 1000 metara nad morem u jednom određenom nizu postavljene su doista visoke vjetrenjače koje će proizvoditi električnu energiju. Pogled puca na dugo i široko, ne tako daleko zapadno od Mesihovine primjećujemo još jednu vjetroelektranu, saznajemo da se radi o VE Kamensko u Republici Hrvatskoj, što pokazuje da je cijeli ovaj teren ‘bogat’ vjetrom pa ne čudi da je baš ovdje izgrađena prva vjetroelektrana u BiH.

Kako bi smo saznali nove informacije i pojedinosti oko samog projekta VE Mesihovina ali i njezinog skorog završetka postavili smo nekoliko pitanja Mariji Buntić koja je Rukovoditelj Sektora korporativnih komunikacija u EP HZHB. U daljnjem tekstu BCportal donosi informacije iz ovoga razgovora…

Je li VE Mesihovina prvi energentski projekt vjetroenergije u BiH?

 – Vjetroelektrana (VE) Mesihovina je prvi energetski projekt vjetroenergije u BiH. Naime, JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar (EPHZHB) je 2004 godine pokrenula projekt „Analysis for the use of Wind Power for Electricity Generation in Bosnia and Herzegovina“ („Analiza mogućnosti korištenja energije vjetra u proizvodnji električne energije u BiH“) te je 2004. god. uspostavljen iznimno vrijedan i važan sustav mjerenja parametara energije vjetra na 10 lokacija, na prostoru šest općina u tri županije; Herceg-bosanske, Zapadno-hercegovačke i Hercegovačko-neretvanske. Od 10 lokacija, za daljnja istraživanja i izgradnju odabrana su tri lokaliteta a prioritetno je odabranaVE Mesihovina na području općine Tomislavgrad s planiranih 22 vjetroagregata. Nakon završetka programa mjerenja parametara energije vjetra i izrade studijske dokumentacije od strane konzultantske kuća NIP,SA iz Madrida, EP HZHB je predstavila i prezentirala projekt korištenja energije vjetra javnosti u svibnju 2006. god. u kongresnoj dvorani hotela Ero u Mostaru. VE Mesihovina je sastavnim dijelom svih Poslovnih planova godine JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar od 2006. god. do danas, strateških i planskih dokumenata, energetskih i studija razvoja u FBiH i BiH. VE Mesihovina predstavlja prvi energetski projekt vjetroenergije u BiH. Dakle, u svim relevantnim dokumentima, koji uređuju i određuju korištenje resursa i prostora za energetsku infrastrukturu na svim razinama vlasti u Federaciji BiH i, koji određuju energetsku strategiju Federacije BiH, VE Mesihovina je uvršten i tretiran kao prioritetni proizvodni objekt od javnog interesa.

Tko je investitor projekta i koliko iznosi vrijednost istog?

– VE Mesihovina je projekt JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar. VE Mesihovina ima podršku lokalne zajednice općine Tomislavgrad, Vlade Županije Herceg-Bosanske, Vlade Federacije BiH te Vijeća Ministara BiH. Vjetroelektrana Mesihovina nalazi se u središnjem dijelu općine Tomislavgrad. Njemačka državna banka za razvoj (KfW) je uz odobrenje i pomoć Njemačkog ministarstva za međunarodnu gospodarsku suradnju osigurala 72.000.000 EUR za financiranje Projekta vjetroelektrane Mesihovina, Dakle, sredstva potrebna za vjetroelektranu Mesihovina su osigurana pomoću donacije SR Njemačke vlade u iznosu 1.000.000 EURa, kredita od KfW banke u iznosu 71.000.000 EUR, i vlastitim sredstvima JP EP HZHB potrebnim za završetak projekta. Ukupna investicijska vrijednost projekta VE Mesihovina iznosi oko  82 mil. Eura.

Koliko će VE Mesihovina imati vjetroagregata (kojeg tipa)?

– VE Mesihovina ima 22 vjetroagregata tipa SWT-2.3-108.

 Kolika je ukupno instalirana snaga vjetroagregata (MW) i kolika se očekuje godišnja proizvodnja (GWh)?

– Ukupno instalirana snaga 22 vjetroagregata iznosi 50,6 MW i očekuje se godišnja proizvodnja od oko165 GWh. 

Koliko kućanstava može opskrbiti VE Mesihovina (uz neku prosječnu potrošnju kućanstava)?

– Uz prosječnu potrošnju kućanstva od 6.000 kWh/god. VE Mesihovina može opskrbiti električnom energijom oko 27.500 kućanstava.

 Koja je i kolika važnost ovog projekta za vašu tvrtku?

– Realizacijom projekta VE Mesihovina, osim izgradnje novih proizvodnih kapaciteta u  proizvodnom sustavu EPHZHB, poboljšat će se i uvjeti za razvoj poduzetništva i industrije, osigurati nova radna mjesta i poslovi za brojne tvrtke na izvođenju radova, isporuci i ugradnji opreme. Poboljšat će se i prometna infrastruktura, uz niz drugih prednosti za društvenu zajednicu, posebice lokalnu. Svojim primjerom pripreme izgradnje i izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora potvrđujemo i dokazujemo svoju stratešku opredijeljenost na osiguranje nedostajućih kapaciteta iz obnovljivih izvora te poštivanje međunarodnih dogovora kada je riječ o zaštiti okoliša.

Koji se trenutno obavljaju radovi i kada se može očekivati puštanje VE Mesihovina u puni pogon?

– Završen je transport komponenti vjetroagregata i početkom studenog 2017. godine završena je kompletna montaža svih 22 vjetroagregata tipa SWT-2.3-108 vjetroelektrane Mesihovina, prve vjetroelektrane u BiH. Završena je izgradnja pristupnih putova i platformi za kranove VE Mesihovina. Završena je izgradnja kanala za polaganje interne kabelske mreže i završeno je polaganje kabela između vjetroagregata. Završena je izgradnja priključnog DV 110 kV na DV 110 kV Tomislavgrad-Posušje i u prosincu 2017. godine obavljen je interni tehnički prijem radova na izgradnji priključnog voda 2×110 kV za TS 20/110 kV Gornji Brišnik na prijenosnu mrežu s predstavnicima Elektroprijenosa BiH te je dalekovod pušten u probni rad. U tijeku su ispitivanja opreme i aktivnosti pripreme za puštanje u pogon. Puštanje u pogon VE Mesihovina očekuje se u prvom kvartalu 2018. godine.

abcportal.info

Foto: Ivan Ramić/abcportal.info

Više fotografija u galeriji.