Foto: Hercegovina.info

Kao što je i propisano Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, mirovine se usklađuju 15. travnja svake godine tako da se usklađivanje vrši u visini zbroja 50 posto postotka porasta potrošačkih cijena i 50 posto postotka porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim mirovina ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini.

Akontativno povećanje

Dakle, već će travanjske mirovine, koje će se isplaćivati u svibnju, biti uvećane za određeni postotak. Budući da je zbog razumijevanja teške situacije u kojoj se nalazi najveći broj umirovljenika u ovom bh. entitetu. Vlada Federacije BiH i ove godine donijela odluku o akontativnom povećanju mirovina u visini od 5 posto, već početkom godine u travnju će uslijediti usklađivanje do konačnog iznosa zbroja 50 posto postotka porasta potrošačkih cijena i 50 posto postotka porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, donosi Hayat.

Budući da se podaci na osnovi kojih se vrši usklađivanje mirovina u Federaciji BiH objavljuju tek u travnju, još uvijek je nepoznato za koliki će postotak u konačnici mirovine biti uvećane.

Neke prethodne projekcije pokazuju kako bi se taj postotak trebao kretati od 6 do 7 posto. Ako bi se u konačnici mirovine uvećale za 6 posto, tada bi iznos najniže mirovine u ovom bh. entitetu ubuduće iznosio 570 KM, dok bi u slučaju uvećanja od 7 posto iznos ove mirovine bio 575,90 KM.