Polovicom siječnja 2022. boravio sam u toplicama “Reumal” u Fojnici (Bosna) na redovitoj dvotjednoj rehabilitaciji. Korisnici su bili nemalo iznenađeni i zbunjeni kad je nakon dvodnevnog prekida TV programa, 24. siječnja u objektu promijenjen novi operater. Po sobama se nakon toga uz dvije prilično loše mreže bežičnog interneta na TV prijemniku može pratiti i jedanaest televizijskih programa isključivo iz Saudijske Arabije na arapskom jeziku. I to bez obzira što nema nijednog korisnika Arapina kao niti Libijca, kojih je prije bivalo a koriste arapski jezik u komunikaciji.
Regionalnih ni drugih stranih programa kao prije više nema pa su ljudi za boravka u toplicama na oporavku kroz više tjedana uskraćeni u informacijama kao u rezervatu i medijskoj izolaciji kod praćenja domaćih i inozemnih vijesti, stanja u svijetu i uljudbe kojoj pripadaju.

Na upit o tomu djelatnici samouvjereno tvrde da je riječ o “poslovnoj politici kuće”, a “oni kojima to ne odgovara” kako kažu “mogu slobodno otići”.

Na taj način se međutim, očito krše osnovna ljudska prava građana o informiranosti i slobodi izbora medijskih sadržaja, provodi jednoumlje, nasilna arapizacija i plan odnarođivanja korisnika usluga koji su u velikoj mjeri Hrvati katolici. Nepojmljivo i nedopustivo za 21. stoljeće čime se drugima i drugačijima grubo naturaju strana kultura i običaji kojima ne pripadaju, a što ne traže niti žele, kao i za Bosnu i Hercegovinu koja je kandidat u procesu ulaska u okrilje slobodne Europske unije što sam naznačio i u knjizi osobnih dojmova, navodi se u dopisu koji je, uz fotografije, na našu e-mail adresu poslao fra Mate Tadić.