Centri civilnih inicijativa (CCI) upozorili su da Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine već godinama ukazuje na problem isplata naknada za zaposlenike federalnih ministarstava.

Ističu da isplate nisu u skladu s Uredbom Vlade FBiH koja određuje da se naknade isplaćuju samo za rad koji je izvan radnog vremena te da su revizori utvrdili da su dodatne naknade isplaćene iako se radi o redovnim aktivnostima zaposlenika za koji uredno primaju plaće.

CCI tvrde da ministarstva ne postupaju u skladu s Uredbom čak ni kod imenovanja komisija.

”Iako je Uredbom jasno definirano da jedna osoba može biti imenovana za predsjedavajućeg ili člana u najviše dva stalna radna tijela, jedan od zaposlenika ministarstava u 2018. godini bio je angažiran u čak 49 radnih tijela, te je primio dodatne naknade u vrijednosti od 27.505 KM na godišnjem nivou”, naglasili su.

Također, ističu da je kršenje Uredbe nastavljeno u 2019. godini gdje su pojedini zaposlenici bili angažirani u 11 radnih tijela, te je za njihov rad u komisijama pored redovnih plata pojedinačno isplaćeno 30.049 KM.

”U izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH već godinama se ponavljaju preporuke za ministarstva kako bi isplate naknada za rad u komisijama i radnim tijelima bile u skladu sa Uredbom, međutim ministarstva nastavljaju višegodišnje ponavljanje utvrđenih nepravilnosti”, kazali su.

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju federalna ministarstva da isprave nepravilnosti sukladno revizorskim izvještajima i da za angažiranje i rad u komisijama dosljedno primjenjuju Uredbu o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe, priopćeno je iz CCI-a.

bljesak.info