U zemljama u okruženju, pa i pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, korona vrijeme, izolacija i ekonomska kriza utjecali su i na porast obiteljskog i rodno zasnovanog nasilja.

Je li taj trend pratio i HBŽ?

relax-info