Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije upućuje svim zainteresiranima Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana Brešić d.o.o. Livno.

Investitor BREŠIĆ d.o.o. Livno, Megdan bb podnio je Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za proizvodni pogon-pilana, instaliranog kapaciteta 9 000 m3/god, izgrađena u naselju Begovača, na zemljištu označenom kao k.č. 3/42 i 3/56 K.O.  Potočani, općina Livno.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 23. travnja 2019. godine.

Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana Brešić d.o.o. Livno  možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.

Vlada HBŽ