Pravo prijave u okviru registrirane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju udruge registrirane na području općine Tomislavgrad i fondacije registrirane na području općine Tomislavgrad.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad s naznakom: „Prijava za Javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija za 2024. godinu – NE OTVARAJ“
Rok prijave za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.

Javni poziv i Prijavni obrazac nalaze se u privitku.

JAVNI-POZIV-za-financiranje-projekata-nevladinih-organizacija-za-2024-godinu

Prijavni-obrazac-NVO

Općina Tomislavgrad