Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju zainteresirane mjesne zajednice i lokalne organizacije civilnog društva (udruge/udruženja, NVO) na području općina/gradova Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike lokalnih zajednica. Aktivnost podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta Snaga lokalnog.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 08.07.2021. godine do 22.07.2021. godine.

Povjerenstvo/Komisija za dodjelu grantova će vršiti procjenu i odabir pristiglih aplikacija.

Aktivnosti odabranih projekata MZ/NVO trebaju biti završene do 30.09.2021. godine.

Aplikacioni obrazac sa budžetom/proračunom i cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti na kraju ovog teksta. Dokumentaciju je moguće preuzeti i u CGS-u i u UG „Grahovo“.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mailove: Ivona Mišković cgsli@tel.net.ba, tel/fax: (034) 202 770 i Danka Zelić – danka.zelic@tel.net.ba,
u.g.grahovo@tel.net.ba, mob: 063 332 294.

Mjesne zajednice i NVO trebaju dostaviti popunjenu aplikacionu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu da će općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciji projekta) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedene e-mailove sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova za MZ i NVO” na adresu:
Centar za građansku suradnju
G.Jurkića 8a (Livnoputovi)
80101 Livno Centar za građansku suradnju, Livno