Obavještava se braniteljska populacija da je Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljske populacije objavila 2.3.2021. Javni poziv o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2021. godinu.

Pravo sudjelovanja u raspodjeli kreditnih sredstava ostvaruju pojedinci koji pripadaju braniteljskoj populaciji, kao i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supruga i djeca).
Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za:

– oporavku i sanaciju stambenih objekata, oporavku i sanaciju stanova
– izgradnju novih obiteljskih objekata i stanova
– kupovinu stambenog objekta ili stana.

Podnositelji zahtjeva koji su 2020. godine imali potpunu dokumentaciju, podnose adekvatno popunjen prijavni obrazac i ovjerenu izjavu od nadležnog organa da ostaju pri svom ranijem zahtjevu, dokaz o ukupnim primanjima i da se stambena situacija u međuvremenu nije promijenila.

Javni poziv objavljen je na web stranici Fondacije: www.fpb.ba i na oglasnoj ploči općine Tomislavgrad i otvoren je do 2.4.2021. godine.
Bliže informacije mogu se dobiti izravno u Fondaciji ili na telefon 033/558-900.

Zahtjevi za odobrenje kredita mogu se preuzeti u Službi za pitanja branitelja i zajedničke poslove soba broj 7 i 8, priopćeno je iz općine Tomislavgrad.