Općinsko izborno povjerenstvo Tomislavgrad objavljuje Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnoga sjedinjavanja izbornih rezultata.

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana posljednje objave predmetnog Javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, na mrežnoj stranici Općine i
sredstvima javnoga informiranja (Radio Tomislavgrad).

Proceduru izbora kandidata po Javnom oglasu provodi Općinsko izborno povjerenstvo Tomislavgrad.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u sjedište Općinskog izbornoga povjerenstva s naznakom:

Općina Tomislavgrad
Općinsko izborno povjerenstvo Tomislavgrad
Mijata Tomića 120
80240 Tomislavgrad
“Prijava na javni oglas za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za ímenovanje članova biračkih odbora – ne otvarati.”
Nepotpune i neblagovremene prijave Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Javni oglas i obrazac možete preuzeti ovdje.

tomislavgrad.gov.ba