Na temelju Zakona o proračunima u FBiH, članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave  i Statuta općine Tomislavgrad, općinski načelnik poziva sve proračunske korisnike na Javnu raspravu na Nacrt proračuna općine Tomislavgrad za 2020. godinu.

Rasprava će se održati dana 4. prosinca 2019. godine (srijeda) u sali za sastanke (broj 42) općine Tomislavgrad s početkom u 11 sati, priopćeno je iz tomislavgradske općine.