Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici u utorak usvojilo je Odluku o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata na području općine Tomislavgrad.

Tom odlukom propisini su uvjeti, lokacije i naknade za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata i pratećih objekata na području općine Tomislavgrad, a od zajedničkog interesa te općine i investitora.

Kako je kazano na sjednici, pojedinačni vjetroagregati su objekti za koje, prema mišljenju nadležnog Ministarstva, nije potrebno ishoditi koncesiju za korištenje prostora na kojem će se oni graditi.

Za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata s pratećim objektima, na lokalitetima utvrđenim u skladu s ovom odlukom, ustanovit će se pravo građenja i pravo služnosti na razdoblje od 30 godina, s mogućnošću produženja za dodatnih 15 godina.

Vijećnici su također dali suglasnost na Odluku o cijenama smještaja korisnika te cijenama dodatnih usluga u Staračkom domu Tomislavgrad.

Po riječima ravnatelja Staračkog doma u Tomislavgradu Ante Sladoje, nova kategorizacija smještaja rađena je na osnovu postojećih uvjeta smještaja korisnika, zahtjeva korisnika prema komoditetu smještaja u Domu, te nastojanju Uprave Doma za dodatno stručnog educiranje osoblja i pružanja kvalitetnije usluge korisnicima.

Kao jedina Javna ustanova ovakvog profila na području Hercegbosanske županije, u ovom prijedlogu cijena smještaja ponudili su prihvatljive niže cijene za socijalno ugrožene osobe (financijski slabije platežne sposobnosti) iako osim subvencije Općine Tomislavgrad nema drugih pomoći.

Vijećnici su također dali suglasnost za imenovanje Ljiljane Dilber za ravnateljicu Javne ustanove “Dječji vrtić” Tomislavgrad, Ilije Kristo za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad i Ivana Radoša za ravnatelja Osnovne glazbene škole u Tomislavgradu.

(Fena)