Ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad, dr. med. Ivanka Živković uputila je javnu zahvalu svima koji su na bilo koji način pomogli Domu zdravlja Tomislavgrad u nabavi potrebne medicinske opreme i lijekova u ovoj nepredvidivoj situaciji, borbi protiv globalne pandemije (COVID-19).

Na Facebooku je osnovana grupa „Pomoć za Dom zdravlja Tomislavgrad “ koju je osnovao i vodi g. Kristijan Križić, gdje je preko otvorenog PAYPAL RAČUNA do sada prikupljeno 65.520,00 eura.

Facebook stranicu možete vidjeti, pratiti ili se pridružiti grupi na Pomoć za Dom zdravlja Tomislavgrad.

Do 5.5.2020 izravnim uplatama na transakcijske račune Doma zdravlja Tomislavgrad prikupljeno je ukupno 177.178,17 KM.

Na račun udruge „Kap ljubavi“ za Dom zdravlja Tomislavgrad uplaćena su novčana sredstva u iznosu cca 6.815,00 KM.

Osim novčanih sredstava mnoge su pravne i fizičke osobe donirale potrebnu medicinsku i nemedicinsku opremu.

Trenutni popis donatora za Dom zdravlja Tomislavgrad: —>

Tomislavcity