Nakladnik Naša ognjišta iz Tomislavgrada proteklog je tjedna objavio zbirku pjesama pod naslovom “Vrutak radosti” autora Ante Šarca. Recenzije za ovo djelo napisali su izv. prof. dr. sc. fr. Alojz Ćubelić i književni kritičar Mate Kovačević.

Uz informaciju o izlasku knjige donosimo recenzije u nešto kraćem obliku:

“Susrevši se s najnovijom zbirkom pjesama autora Ante Šarca naslovljene “Vrutak radosti” nekako se otprve nadaje da je riječ o misliocu koji ne otkriva neke nepoznate stvari, već se čudi pred onim što svi znaju ili hine da znaju.

Zbirka nam otkriva nekoga tko kroz pjesničku prizmu razmatra brojna pitanja koristeći se pritom takoreći intuitivnim uvidima i bljeskovima, koji osobito izbijaju iz haiku stihova. Čitajući ove pjesme zapravo idemo ususret možda i odveć zaboravljenoj mudrosti. Ta mudrost se kroz jednostavne riječi i stihove ogleda kao snaga koja duh vodi prema Bogu.

Osjećam se dužnim da u ovom kratkom razmišljanju na temelju nekih izabranih pjesama gospodina Ante Šarca ukažem na te dubine. Pritom ćemo se koristiti što je manje moguće tehničkim rječnikom po kojem se znanje o tim dubinama redovito prenosi, upravo poput autora ovih stihova.

Prve dvije pjesme, odnosno njihove glavne dijelove koje izdvajam su Istina i Djeca –   ljudi, ljudi – djeca.

Istina

Skrita ispod duše / u najdubljem dijelu / svakog ljudskog bića / u obliku / iskre / plamička. Projekcija / plamička / na dijapozitivu / otkrila bi / u svakom čovjeku / bez obzira na religiju / konfesiju / ili nevjeru / Istinu / sliku Isusa Krista…

Djeca – ljudi, ljudi – djeca

Djeca jesu mali ljudi / krupna srca, bistra oka / puni smijeha, s nešto plača / s puno igre i vedrine. Odrasli su vazda djeca / s manje srca, s više uma / što se trse, što se vrte / tražeć uspjeh, još se traže. Starci jesu prava djeca / s puno ljeta, s dosta srca / s manje snage, s više svijesti / da su mogli više, puno bolje. Sva su ljeta sitna, sitna / a vječnost je bitna, bitna.

Ove riječi se upućuju ne samo onima, koji slove kao učenjaci, već, zapravo svim ljudima bez obzira na formalnu usvojenost nekih školskih metoda. Ta sposobnost da se jednostavnim riječima izriču duboki uvidi o životu i stvarnosti jedino je znak blizine s bistrim Izvorom cjelokupne opstojnosti.

Stoga se ovo buđenje mudrosti zbiva zapravo posredstvom pjesničke spoznaje i vizije stvarnosti. U tom buđenju pogleda i pjesničkoj intuiciji zapravo su na djelu mudrost i neposredno zrenje u bit stvari. To je ono što prvotno iznenađujuće otkrivamo čitajući ove stihove.

Mislilac poput Ante Šarca otvara duh području iskonske Noći i Dana, koji na svojim krilima nosi i potiče duh prema Istini onoga što je ustvari bitak, to jest „zbilja”, prema činu od kojega polaze ljudi koji iznova proučavaju stvari u Bogu.

Nije dakako moguće navesti sve citate našega autora, ali sam susret s pjesnicima ima po sebi nešto očaravajuće jer nas uči slušati njihove pjesme, i potiče da ublažimo odveć apstraktan rječnik, kao primjerice u pjesmi: Tkanje spokoja

Cijeli svoj kratki život / sanjali smo i sanjarili / o boljem životu / nekom boljem svijetu / ne znajući što nas čeka sutra / što nas čeka s onu stranu / kad sutra ne bude…Ipak, u nama nikad nije usahla vjera / nad nama je vazda lebdjela / i lebdi nada / nada što tka spokoj / spokoj od pređe milosti / od milosrdne milosti / Svevišnjega

Sve ovo pokazuje nevjerojatnu moć riječi. Riječi ne služe samo korisnoj izmjeni. One imaju također poslanje međusobnim označiti, poput britke i munjevite haiku poezije, nečuveno srodstvo svih stvari i fenomena, bilo da je riječ o godišnjim dobima ili misteriju euharistije.”

                                                                                 izv. prof. dr. sc. fr. Alojz Ćubelić

 

“Nova zbirka pjesama Ante Šarca nosi zanimljiv, atraktivan i posve adekvatan naslov – “Vrutak radosti”. Taj je “vrutak” sastavljen od dva i formalno različito ispjevana dijela.

Oni, unatoč svim svojim razlikama, kako onima po ustrojstvu stiha, intenzitetu doživljajnoga, uporabi glazbenih i ritmičkih elemenata, kao i namazima boja, a moglo bi se govoriti i o širokom rasponu civilizacijskih mimoilaženja, u motivsko-tematskom dijelu čine jedinstvenu cjelinu.

U prvom je dijelu 26 pjesama ispjevanih nevezanim stihom, a koje su svrstane u dijelu naslovljenim Refleksivne pjesme. Ovih 26 ustišenih meditacija tematski se bave različitim pitanjima koja čovjeka zaokupljaju cijeloga života, nu čovjek na njih, ovisno o dobi u kojoj se nalazi, uglavnom različito odgovara.

U ovim stihovima, između ostaloga, pjesnik tematizira pitanja ljubavi, istine, životnoga puta, sigurnosti, radosti, svijesti, nemira i smiraja, moći i nadmoći, nestrpljivosti, sumnje, straha, laži, spokoja, molitve, slobode, spontanosti, sebičnosti, vjere, znanja i smrti.

Upravo kroz te stihove probija temeljito i duboko proživljeno iskustvo, ono iskustvo koje je oslonjeno na provjerene i dobro uhodane tradicijom usađene putove katoličke vjere i povjerenja u Kristovu spasiteljsku pomoć.

Drugi dio ove zbirke nosi naslov Hrvatski haiku, a u njem su 53 poetski vrlo uspješno uklopljene hrvatske životne minijature u japansku pjesničku formu – haiku, koja je u Hrvatskoj odavno prestala biti stanovitim pomodarstvom.

Naime, zahvaljujući mislenoj okretnosti, hrvatski pjesnici u svojim haiku pjesmama, čini mi se, dugotrajno emotivno “pražnjenje” nadoknađuju slikovitim figurama koje uglavnom ne ostaju samo na doživljajnom, nego uz lirsko, nude i obilato misleno.

Upravo se na toj razini može tražiti, uza sve razlike, poveznica između prvoga dijela stihova ove zbirke i Šarčevih haiku pjesama.

Nasuprot razbarušenosti nevezanih stihova, u Šarčevim je haiku pjesmama uočljiva discipliniranost, koja ne samo da pokazuje uzorno svladano umijeće japanskoga načina tvorbe pjesničke forme, nego i njezina sve prikladnija uporaba za smislen govor i o ključnim pitanjima hrvatskoga čovjeka.

O tomu posebno svjedoči cijeli niz haiku pjesama, poput primjerice ovoga otkriva veličinu Euharistije.

Dvije tisuće

ljeta skriva se u kruhu

živi Bog.

Bez obzira na svoje kršćanske korijene ovaj haiku nadilazi sve granice pa se iz Mandina Sela, pjesnikova rodnoga mjesta ili njegova zagrebačkoga životnog prostora, diže sve do općih i univerzalnih vrijednosti. Naravno, vrijedno je upozoriti i kako je ovaj japanski poetski okvir, bez obzira na svjetonazor, prilagođen viđenjima sadašnjega zapadnog čovjeka.

Drugi jedan, motivski sličan, Božiću prigodan, a čovjeku vrlo blizak, zapravo najbliži, a govori o odnosu živoga Boga prema svom stvorenju – čovjeku:

Kroz dječje oko

Isus blagim pogledom

motri čovjeka.

Do u beskraj bismo mogli nizati cijeli niz ovako uspješno načinjenih pjesničkih minjatura, nu s obzirom na sadržaj knjige, ovu Šarčevu škrinju toplo preporučam njegovu prepoznatljivu čitateljstvu, a posebno ljubiteljima kratkih poetskih forma, koje nisu nepoznate hrvatskoj folklornoj pjesničkoj tradiciji, samo, doduše, u drukčijim oblicima i s drugim metričkim stopama.”

 

                                                                                                      Mate Kovačević   

BILJEŠKA O AUTORU

Pjesnik, aforističar, publicist i pripovjedač Ante Šarac rodio se 6. kolovoza 1941. godine u Mandinu Selu na Duvanjskom polju. Osnovnu školu završio je u Mandinu Selu, Kongori i Tomislavgradu, klasičnu gimnaziju u Bolu na Braču, a veterinarski fakultet u Zagrebu.

U struci, u užem smislu te riječi, radi četiri godine. Nakon toga prelazi u državnu upravu, gdje radi na poslovima tržišnog inspektora, načelnika i pomoćnika glavnog inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Potom, od 1. siječnja 2007. odlazi u privatnu tvrtku „Croatiakontrola“ u kojoj radi dvije godine, a od 1. siječnja 2009. formalno odlazi u mirovinu, ali u istoj tvrtci ostaje raditi sve do kraja 2022.

Od mladosti piše pjesme, u zrelijoj dobi aforizme, publicističke članke i priče. Prije objave knjiga povremeno je pisao polemičke članke u Večernjem listu, portalima Direktno i Kamenjar; kratke misli i pjesme u Hrvatskom slovu.

Suator je monografije “100 godina Osnovne škole u Mandinu Selu” u dijelu đačka prisjećanja, a kao autor objavio je sljedeće knjige: zbirku pjesama: „Kad sam s Tobom“ RINAZ 2014., „Kratke misli“ RINAZ 2015., zbirku pjesama „Na Riječ oslonjen“ RINAZ 2016., zbirku eseja „Uzgajivači obmana“ Kerigma-Pia 2019., zbirku autobiografskih zapisa: “Osvijetljenim tragom” NAKLADA PROTUĐER 2021., zbirku pjesama “Ogrlica od sjena” Studio Moderna Zagreb 2022., zbirku pjesama “Treptaj u naručju” Studio Moderna Zagreb 2023.

R.I./Tomislavcity