Predsjednik županijske Vlade i bivši načelnik općine Tomislavgrad Ivan Vukadin u petak je na Mostarskome sveučilištu obranio doktorat. Titulu doktora političkih znanosti obranio je tezom na temu: “Dizajn izbornog modela Bosne i Hercegovine u službi nacionalne ravnopravnosti”.

Svoju, za politički trenutak u Bosni i Hercegovini, iznimno aktualnu tezu Ivan Vukadin obranio je pred komisijom u sastavu: prof. dr. Božo Skoko, predsjednik; akademik dr. Božo Žepić, član i doc. dr. Gordana Iličić, član.

Podsjetimo da je Ivan Vukadin diplomirao i magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Uz aktivan politički rad u općini Tomislavgrad i Hercegbosanskoj županiji, Ivan Vukadin već godinama radi kao predavač na katedri za Međunarodne odnose i Suvremene političke sustave odsjeka politologije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje je i doktorirao.

Čestitamo!

Milan Vukadin/Tomislavcity