Obustava radova na tunelu Hranjen, na cesti Sarajevo – Goražde, ima ozbiljne šanse da preraste u jednu od najvećih afera u BiH, tešku preko 65 milijuna KM.

Kako je ranije objavio portal Istraga.ba, izvođač radova Euroasfalt potrošio je 65,7 milijuna KM namijenjenih za gradnju tunela (skoro cjelokupan ugovoreno iznos) a urađena je tek trećina posla.

“Zbirno, do sada je iskopano/podgrađeno 37 posto tunela, a utrošeno je 97 posto od ukupne vrijednosti ugovorenih radova te je proteklo 80 posto ugovorom definiranog roka za završetak radova”, navedeno je informaciji JP Autoceste FBiH dostavljenoj Vladi Federacije BiH.

Zbog svega su Autoceste FBiH obustavile dalje isplate prema Euroasfaltu koji traži dodatnih 100 milijuna KM.

Dokumentacija koja je u posjedu portala Vijesti.ba potvrđuje ove navode, ali i jasnu namjeru Euroasfalta da na svakom koraku sebi prisvoji ekstraprofit.

Sve u službi ekstraprofita

Euroasfalt je odmah po potpisu ugovora samoinicijativno, i uprkos snažnom protivljenju naručitelja, odredio dispoziciju tunela tako da je na sjevernoj strani situacijski značajno pomjerio ulaz izvan razmatranog područja, čime je trasa tunela podvučena ispod korita rijeke Čemernice, što je izazvalo evidentan hidrološki rizik. Osim toga, to je skratilo tunel za 250 metara čime je Euroasfalt ostvario ekstraprofit.

I sumnjivo odabrani nadzor bio je u službi ekstraprofita.

Osim što je ugovor o nadzoru nad gradnjom tunela potpisan tek 4. veljače 2019. godine, nekoliko mjeseci nakon potpisa ugovora o građenju, vršitelji nadzora većinu vremena nisu bili na terenu. To je omogućilo geologu kojeg je angažirao Euroasfalt da tunelske kategorije brdskog masiva klasificira ne za jednu, nego za dvije klase lošije od uobičajnog na osnovu čega je Euroasfalt prikazivao povećane troškove, odnosno ostvarivao ekstraprofit.

U izvještaju se konstatira da je jasna namjera Euroasfalta bila isključivo: Značajno povećanje novčanog priliva!

Dalje se navodi kako to nije bio kraj nastojanja Euroasfalta da kroz ugovor izvuče što prije i što više novca.

“Slijedi atak na komponentu ugovorne cijene zvane – Nepredvidivi troškovi”, navodi se u izvještaju. Radi se o iznosu od 6,3 milijuna KM, a Euroasfalt je novac tražio i dobio bez dokazivanja da je u toj protuvrijednosti isporučena bilo koja konkretna usluga.

Nalaz konstatira sljedeći apsurd – da je Euroasfalt naplaćivao brže i više novca što su radovi bili sporiji i manji.

Prema istim dokumentima, čak i do sada izgrađeni dijelovi tunela su skoro neupotrebljivi.

Bez obzira na sve ove greške, Autoceste su, tijekom mandata prethodne Uprave, isplatile cjelokupan iznos za gradnju tunela.

Posebno je interesantna uloga Jasmina Buće. On je u ime Autocesta osmislio kompletan projekt. Ugovor s Euroasfaltom potpisan je 22. rujna 2018. godine, a Bućo je ostavku u Autocestama podnio 42 dana kasnije i najavio svoj prelazak u privatni sektor. Otišao je na poziciju direktora Euroasfalta, firme koja od Autocesta dobila ovaj, po Bučinom modelu osmišljen projekat, tvrde Vijesti.ba.

Vrisak.info/Tomislavcity