S ljubavlju te se sjećamo, po dobroti pamtimo i u srcima zauvijek čuvamo. 

Tvoji prijatelji i kumovi.