Tijekom protekloga tjedna imenovan je novi direktor ŠGD-a Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, gospodin Nikola Perković. Promjena direktora ŠGD HB šume uslijedila je nakon međustranačkoga dogovora HNP-a i HDZ-a 1990. Nikola Perković na mjesto direktora dolazi iz kvote stranke HDZ 1990 i najmlađi je direktor od ustroja ŠGD-a HB šume. Ostali članovi uprave ovoga poduzeća ostali su nepromijenjeni.

Nikola Perković rođen je 24. rujna 1989. godine u Livnu. Nakon završetka osnovne škole i gimnazije u Livnu, upisao je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekao diplomu magistra inženjera šumarstva. Značajno je napomenuti da je gospodin Perković diplomirao kao najbolji student u generaciji na svome fakultetu.

Radno iskustvo gospodina Perkovića vezano je za sektor šumarstva. Počeo je kao pripravnik u ŠGD Hercegbosanske Šume d.o.o. Kupres tijekom 2014. i 2015. godine, gdje je, od 2015. do 2022. godine, radio kao stručni suradnik za iskorištavanje šuma. Nakon toga imenovan je na poziciju pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, koje vodi ministar Perić, navode HBŽ vijesti.

 

Tomislavcity