Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) zadužena je da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, odnosno po 600 briseva i po 600 transportnih medija zavodima za javno zdravstvo Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije, priopćeno je nakon sjednice Federalne uprave civilne zaštite.

Istom naredbom FUCZ treba da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Unsko-sanskog kantona stavi na korištenje 100 drvenih kreveta i 100 madraca, koja je zadužuje da ih vrati nakon proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području Federacije BiH.