Revizija Hercegbosanske županije (HBŽ) utvrdila je kako više ministarstava te županije isplaćuje naknade povjerenstvima za posao koji inače u sklopu svojih radnih obaveza obavljaju.

Povjerenstvo se nije sastajalo

Tako je Ministarstvo gospodarstva vršilo isplatu mjesečne naknade Povjerenstvu za koncesije koje je imenovala Vlada Županije Rješenjem od 26.01.2018. godine, na razdoblje od četiri godine. Isto povjerenstvo, kako navode revozori, nije se nikako sastajalo.

”Utvrdili smo da je Povjerenstvu izvršena isplata naknade u ukupnom iznosu od 9.550 KM, mjesečno predsjedniku 200 KM i članovima 150 KM, iako se isto nije sastajalo u 2018. godini, niti je vršilo postupak odabira koncesionara, kako je to propisano Zakonom o koncesijama”, navodi se u izvješću, prenosi bljesak.info.

Skoro 40 tisuća KM za posao koji inače rade

Zbog navedenog, tvrde revizori, ne može se potvrditi opravdanost izvršenih isplata naknada Povjerenstvu za koncesije u ukupnom iznosu od 9.550 KM. Ministarstvo unutarnjih poslova iskazalo je izdatke za rad povjerenstava u iznosu od 39.799 KM.

Revizori su utvrdili da su povjerenstva formirana za provođenje procedura javnih nabava, provođenje natječajne procedure za popunjavanje radnih mjesta, utvrđivanje stegovne odgovornosti za policijske službenike, odgovornosti za materijalnu štetu uposlenika, za izradu internih akata, provođenje redovnog godišnjeg popisa imovine, kao i za poništenje otpisane opreme.

Neplaćanje poreza

”S obzirom na to da navedeni poslovi predstavljaju redovite poslove u okviru djelatnosti, ne možemo potvrditi opravdanost formiranja istih”, naveli su.

Srednja strukovna škola Tomislavgrad angažirala je uposlenike povjerenstva za organiziranje razrednih i dopunskih ispita za polaznike, obrazovanje odraslih.

Ispiti su, tvrde, organizirani shodno Pravilniku o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad, kojim je regulirano da se sredstva ostvarena organiziranjem ispita ubrajaju u vlastite prihode i da se 70% koristi za pokriće izdataka nastalih obavljanjem navedenih poslova. Škola, kao i MUP, za angažiran povjerenstva nisu platili propisane poreze i doprinose, kako je propisano zakonom.

Suvišnom mrtvozorniku 18 tisuća KM

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih iskazalo je izdatke po temelju ugovora o djelu u iznosu od 43.861 KM. Ministarstvo je angažiralo vanjske suradnike za obavljanje poslova mrtvozorstva, sukladno Odluci o mrtvozorničkoj službi, uz naknada u bruto iznosu od 50 KM po obavljenom pregledu, što ukupno iznosi 23.013 KM.

Za isplatu 18 tisuća maraka mrtvozorniku, revizori ne vide opravdanost.

”Za obavljanje poslova savjetnika, ministrica je zaključila ugovor o djelu sa vanjskim suradnikom, uz mjesečnu naknadu u iznosu od 1.500 KM.

S obzirom na to da poslovi savjetnika spadaju u redovite poslove Ministarstva, utvrđene Pravilnikom u unutarnjem ustrojstvu, ne možemo potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora o djelu i isplatu naknade angažiranom savjetniku u ukupnom iznosu od 18.000 KM”, navode revizori. HBŽ je od Ureda za reviziju institucija u FBiH dobio konačno mišljenje s rezervom.

Izvješće o financijskoj reviziji Hercegbosanske županije za 2018. godinu možete pročitati OVDJE.