Dolina, malo mirne vode i zraka zalaska sunca su najjednostavnije stvari, najobičnije, najskuplje. (Ruskin John).

Svjedočimo još jednom nimalo odgovornom ponašanju spram prirode. U korito rijeke Šujice, između Sarajlija i Letke odložene su velike količine građevinskoga a i drugoga otpada. Kako nam javljaju naši čitatelji, otpad je odložen u riječno korito a potom zasut bagerom čime je preusmjeren i tok rijeke.

Naš čitatelj ističe kako se do sada korito rijeke čistilo kada ona presuši, a sada je očito nekomu “poslužilo” za odlaganje otpada. Dodaje kako razumije da nema uređenoga odlagališta građevinskog otpada, ali riječno korito je svakako najmanje dobro rješenje za to.

U više navrata smo isticali kako se odnos prema okolišu ljudi u duvanjskom kraju uvelike promijenio nabolje , ali nažalost i dalje ima pojedinaca koji otpad i smeće odbacuju u prirodu: potoke, rijeku, jezera, šumu, na ulicu…

Tomislavcity