Sve dok se ne uvaže apeli koje šalje Granična policija, a koja traži popunjavanje ljudskim kapacitetima kako bi se mogla nadzirati tzv. zelena granica, BiH će se i dalje nositi s posljedicama migrantske krize. Već godinama ti su apeli, nažalost, bez odgovora politike piše Večernji list.

Jačanje kapaciteta

Na sjednici stručnog kolegija GP BiH razgovaralo se i o aktualnoj migrantskoj krizi, a tom je prilikom ravnatelj Granične policije BiH Zoran Galić kazao da su svi ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti ove policijske agencije usmjereni na istočni i sjeveroistočni dio zemlje u cilju sprječavanja nezakonitih ulazaka u BiH iz smjera Republike Srbije i Crne Gore, kao i na sprječavanje svih oblika prekograničnog kriminala duž cijele bh. državne granice te naglasio da Granična policija BiH nije naišla na razumijevanje vlasti niti dobila pomoć koja je nužna u rješavanju krize. “Granična policija BiH poduzela je čitav niz mjera i aktivnosti, u skladu sa zakonom i akcijskim planovima, kako bi što učinkovitije zaštitila državne granicu, ulažući nadljudske napore. Sramotno je da su nas vlasti prepustile samima sebi, a svima je jasno da je potrebno jačanje kapaciteta Granične policije. Gledajući proračun, uopće se ne primjećuje da se događa bilo kakva kriza u BiH, proračun je godinama isti, a situacija sve složenija. Ako i dobijemo suglasnost Vijeća ministara za prijam 100 kadeta, u isto vrijeme toliko policijskih službenika ode nam u mirovinu. Pravilnike koje smo u više navrata pokušavali izmijeniti određeni politički subjekti su diskreditirali. Unatoč nerazumijevanju vlasti i svim izazovima s kojima se suočavamo, imali smo jako dobre rezultate u protekloj godini”, rekao je ravnatelj Galić. Iz ovoga je jasno kako bi država konačno trebala prepoznati apele koje konstantno šalje Granična policija, a kojoj manjka ljudstva za pokriti sve kritične točke preko kojih su ilegalni migranti u ranijem razdoblju ulazili u većem broju. A da se stanje mora mijenjati, svjedoči i objašnjenje ravnatelja GP-a BiH o tomu koliko službenika imaju na raspolaganju za nadzor tzv. zelene granice. “Mi još radimo prema pravilniku iz 2000. godine, koji u nadzoru zelene granice ima jednog čovjeka na 16, odnosno jednu patrolu na 32 kilometra. Već četiri ili pet godina šutimo i pokušavamo prikriti tu našu sramotu. Kako da ja uvjerim našu javnost ili bilo koga drugog da mi možemo čuvati granicu s jednom patrolom na 32 kilometra?! Takvu tezu sa stručnog stanovišta bilo bi apsurdno braniti”, naglasio je Galić. Granična policija dulje vremena traži da se mijenjaju propisi te da im se osigura dovoljan broj ljudskih resursa. Tražili su i traže izmjenu pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i popunu službenika, a u ovom su trenutku procjene kako Graničnoj policiji treba minimalno 1200 službenika i svi bi oni išli u nadzor zelene granice.

Otkriveni migranti

U kontekstu brojki, stanje je takvo da je u nezakonitom prelasku državne granice u 2020. godini otkriveno 11.857 osoba, što je za 102,37% više u odnosu na 2019. godinu. Najviše je državljana Pakistana, Afganistana, Maroka, Bangladeša. U istoj godini evidentirano je 7145 prekršaja, više za 250,1% u odnosu na 2019. godinu (2041). Od ukupnog broja otkrivenih prekršaja, na graničnim prijelazima otkrivena su 6644 prekršaja, a izvan graničnih prijelaza otkriven je 501 prekršaj