U okviru programa proslave Dana sv. Nikole Tavelića u dvorani Franjevačkoga muzeju u Tomislavgradu 12. srpnja ove godine, s početkom u 19 sati bit će otvorena izložba „Duvanjski praslon – div iz pretpovijesti“.

Na ovoj izložbi duvanjskoj će javnosti prvi put biti prikazani rezultati dosadašnjih istraživanja ostataka praslona pronađenih u kamenolomu u Cebari u kolovozu 2011. godine.

Predavači su dr. sc. Hazim Hrvatović (Federalni zavod za geologiju), dr. sc. Jadranka Mauch-Lenardić (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti) i dr. sc. Ljerka Marjanac (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara).

U glazbenom programu nastupa fra Marin Karačić.