Vlada Federacije BiH proglasila je epidemiju zarazne bolesti Covid-19 na području ovog entiteta.

Zapovijed je danas objavljena u Službenim novinama FBiH i time je stupila na snagu.

Vlada FBiH zapovijed je donijela na osnovu mišljenja federalnih ministarstava financija, zdravstva i pravde.

Proglašavanje epidemije Covida-19 na području cijele FBiH podrazumijeva operativnije djelovanje svih mjerodavnih institucija koje postupaju u danoj situaciji, te provode mjere za sprječavanje širenja Covid-19 na području FBiH.

U zakonu stoji kako epidemiju zarazne bolesti u dvije ili više županija proglašava i određuje zaraženim odnosno ugroženim područjem federalni ministar zdravstva na osnovu epidemiološkog izvještaja zdravstvene ustanove i županijskog zavoda za javno zdravstvo, uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko je epidemija prisutna na području jedne županije proglašava je županijski ministar zdravstva, uz prethodnu suglasnost federalnog ministra, na osnovu epidemiološkog izvještaja zdravstvene ustanove i županijskog zavoda i uz stručno mišljenje Federalnog zavoda.

bljesak.info