Foto: Novi Travnik

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH u srijedu navečer je usvojio Prijedlog zakona o Gradu Novi Travnik i kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Opozicijski zastupnici su ovo kritiziratli kao potez HDZ-a BiH, tvrdeći da ista stranka blokira proglašavanje Travnika gradom.

Predlagači i zastupnici, koji podržavaju prijedlog Vlade FBiH da se Novi Travnik proglasi gradom, kazali su kako to nije istina, a krivicu za to što Travnik nije dobio ovu titulu su prebacili na SDA-ovog načelnika u toj općini, tvrdeći da ne želi kvariti odnose sa HDZ-om u toj županiji, prenosi Jabuka.tv.

Prijedlog Zakona o Gradu Novi Travnik je usvojen sa 59 glasova za, 11 suzdržanih i sedam protiv, što je nešto šira podrška zakonu od one koju inače ima većina u Parlamentu FBiH.

Zastupnici su usvojili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci obitelji s djecom u Federaciji BiH, te prihvatili i u javnu raspravu uputili Nacrt zakona o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku, te Nacrt zakona o socijalnim uslugama u Federaciji BiH.

Također, prihvaćeni su i upućeni u javnu raspravu Nacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Nacrt zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista Federacije BiH.

Zastupnici su prihvatili Nacrt programa rada Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2024. kao osnovu za izradu prijedloga, kao i Nacrt kodeksa ponašanja zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

K znanju je primljen Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2023., te Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31. prosinca 2022.