Zbog činjenice da su usvajanjem rebalansa proračuna za 2020. godinu umanjena sredstva planirana za rad Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, po navedenom planu u iznosu od 450.000 KM, izrađen je novi plan poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2020. godinu. Tako su za realiziranje plana za 2020. godinu, umjesto prvobitno planirane 1,678.751 marke, rebalansom proračuna osigurana proračunska financijska sredstva u iznosu od 1,228.751 konvertibilne marke, piše Večernji list BiH.

Što su planovi

Navedena sredstva bit će utrošena na poslove izmjere koji obuhvaćaju osnovne geodetske radove (OGR) s izmjerom, kartografiju i komasaciju zemljišta. Kako su naveli u novom planu poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2020. godinu, planirani poslovi izmjere su: izrada topografske baze podataka i vizualizacija, nivelman visoke točnosti NVT III i komasacija dijelova općina. Također, planom za 2020. godinu predviđena je uspostava katastra nekretnina — izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta bez upisa prava na nekretninama, u općinama gdje su započeti poslovi izlaganja podataka izmjere, katastarskog klasiranja i utvrđivanja prava na nekretninama.

“Uspostavljanje katastra nekretnina prioritetna je aktivnost i planirani poslovi u 2020. godini. Cilj ove Uprave je za područje Federacije Bosne i Hercegovine uspostaviti katastar nekretnina na temelju podataka aerofotogrametrijske izmjere, odnosno realizirati jednu od osnovnih zadaća Uprave”, istaknuli su u obrazloženju novog plana iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Nadalje ističu kako će tijekom 2020. godini biti nastavljena realizacija aktivnosti koje se tiču osnivanja preostalih tijela Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBIH), odnosno formiranje potrebnih radnih skupina, kao i aktivnosti na provedbi strategije uspostave i održavanja IPP-a Federacije BiH. U cilju standardiziranja katastarskih usluga na teritoriju Federacije BiH javlja se potreba i izrade jedinstvene softverske aplikacije katastra komunalnih uređaja. Naime, Federalna uprava izradila je model podataka katastra komunalnih uređaja za Federaciju BiH i određeni broj općina već je zainteresiran za instaliranje softverske aplikacije koja bi, u biti, bila dio već uspostavljenoga katastarskog sustava katastar.ba. “Ovime bi se stvorili uvjeti za uspostavu kvalitetnijeg sustava katastra komunalnih uređaja”, smatraju iz Federalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Točnost parametara

U 2020. godini planirano je praćenje točnosti podataka određivanja koordinata korištenjem transformacijskoga modela, kao i eventualna modifikacija i poboljšanje točnosti transformacijskoga modela. “Također je planirano kontroliranje i poboljšanje točnosti parametara, i to novim računanjem istih uključujući nove izmjerene točke geodetske mreže u obama koordinatnim sustavima (DKS i ETRS89) te stavljanje u službenu upotrebu transformacijskih parametara za područja za koja je testiranjem utvrđeno da zadovoljavaju nužnu točnost”, zaključili su iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prilikom obrazloženja novoga plana rada.

vecernji.ba