Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za uzdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2021. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, a riječ je o istom iznosu kao i prethodnih godina.

vecernji.ba