Foto: Ilustracija

Iz Europskog vijeća za pelet (European Pellet Council) su priopćili da su sve češće zabrinuti zbog prijevara kupaca peleta u Bosni i Hercegovini, objasnivši o kakvoj je prijevari riječ.

Spomenuto vijeće čine europski proizvođači peleta koji se certifikacijskom shemom ENplus bore protiv proizvođača koji se koriste lažnim certifikatima. Napomenuli su da je ENplus vodeća svjetska certifikacijska shema za kvalitetu peleta te da ovaj certifikat imaju mnogi bh. proizvođači.

Oni koji imaju ovaj certifikat njime garantiraju kvalitetu peleta. Zapravo, certifikat je, kako su naveli u Europskom vijeću za pelet, ključan argument profesionalnosti u ovoj djelatnosti. Kao najznačajnije su istaknuli to da se spomenuti certifikat koristi u borbi protiv prijevara. Upozorili su da je najčešći oblik prijevare korištenje zaštićenog znaka ENplus u reklamne svrhe.

“Tvrtke koje se bave prijevarama ciljano i ilegalno koriste prednosti našeg znaka kvalitete ili neopravdano deklariraju svoj pelet kao A1 kvalitetu te to objavljuju na svojim internetskim stranicama, brošurama, društvenim mrežama i drugim reklamnim materijalima”, naglasili su.

U Europskom vijeću za pelet tvrde da pojedini proizvođači peleta ilegalno stavljaju znak ENplus na svoje vreće peleta. Prema njihovim navodima, navedeno nije jedini oblik prijevara.

“Falsificiraju certifikate u postupcima javnih nabavki, čime zavaravaju kupce da je njihov pelet ENplus certificiran, prikazujući kvalitetu s krivotvorene ocjene sukladnosti ili nekim drugim lažnim dokumentima”, dodaju.

Potvrdili su i to da pojedini certificirani proizvođači peleta neispravno koriste znak ENplus, za što su naveli da se time stvara pogrešan dojam da je njihov sav proizvedeni pelet ENplus certificiran, što ponekad nije slučaj. Poručili su kupcima da budu oprezni kada je u pitanju znak ENplu, prenosi Klix.ba.

“Kompletan znak ENplus uvijek sadrži tri dijela – ENplus logo, identifikacioni broj certificirane kompanije i oznaku kvalitete peleta (kod peleta u vrećama to može biti A1 ili A2 klasa).

Identifikacijski broj kompanije počinje s dva slova koja označavaju državu porijekla proizvođača (za Bosnu i Hercegovinu je to BA). Iza ovih slova su brojevi koji su jedinstveni za proizvođača ili trgovca”, objasnili su.

Europskom vijeću za pelet su podsjetili da se zloupotrebom znaka ENPlus ne utječe samo na stvaranje nepravedne konkurencije između certificiranih i necertificiranih proizvođača, već se uzrokuje šteta samim kupcima jer, zavarani očekivanom kvalitetom peleta, mogu imati negativno iskustvo sa samim peletom i održavanjem kotlova usljed korištenja takvog peleta.

Na internetskoj stranici ENplus je lista certificiranih kompanija, njihovi ID brojevi i odobreni dizajn vreća za pelet. Spomenuti popis je brzo provjerljiv. Na internetu je dostupna i lista kompanija koje zloupotrebljavaju ENplus znak te su iz Europskog vijeća za pelet pozvali na prijavu zloupotreba, kao i na prijavu problema s kvalitetom peleta.