Tijekom većeg dijela izvještajnog perioda, što se tiče političkih kriterija, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bila je blokirana iz političkih razloga, što je rezultiralo zaostatkom u donošenju zakona, a Vijeće ministara BiH radilo je u tehničkom mandatu sve do imenovanja nove Vlade, koja se formirala tek u decembru 2019. godine, 14 mjeseci nakon općih izbora, piše Radio Slobodna Evropa referirajući se na godišnji izvještaj EK. Vlada Federacije BiH je i dalje u tehničkom mandatu.

Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR) u predmetima Sejdić-Finci te sličnim slučajevima. Nije postignut napredak u poboljšanju Izbornog zakona u skladu sa europskim standardima i osiguravanju transparentnosti financiranja političkih stranaka. Izmjene i dopune koje su usvojene u srpnju 2020. bi trebale omogućiti održavanje lokalnih izbora u Mostaru prvi put od 2008. godine.

U tijeku su i pripreme za održavanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i izrada i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne zaostavštine EU. Nije postignut napredak u osiguranju povoljnog okruženja za civilno društvo. Značajne i sistematske konzultacije s civilnim društvom preostaju da se utvrde, navodi se. Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi reforme javne uprave (PAR) i nije došlo do napretka u osiguranju profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranog pristupa u kreiranju politika širom zemlje. Svi nivoi vlasti su usvojili strateški okvir za reformu javne uprave i sada trebaju usvojiti akcioni plan koji se odnosi na to. Političko tijelo koje upravlja koordinacijom reforme javne uprave još nije uspostavljeno. Da bi se zagarantirala profesionalna državna služba, postupci ove službe moraju se temeljiti na principima zasluga i bez političkog uplitanja.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi planiranja u oblasti pravosuđa. Tijekom izvještajnog perioda nije postignut napredak u ovoj oblasti. Nisu poduzete odgovarajuće mjere za rješavanje nalaza izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava. Reforme integriteta naišle su na otpor pravosuđa, prenosi Radio Slobodna Evropa. Evidentni znakovi pogoršanja zahtijevaju hitne mjere za jačanje integriteta i povratak povjerenja građana u pravosuđe, počevši od vjerodostojnog i rigoroznog sustava provjere financijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija. Prepreke pravosudnim reformama od strane političkih aktera kao i unutar pravosuđa, te loše funkcioniranje pravosuđa narušavaju građanima mogućnost da ostvare svoja prava, kao i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi i kada je u pitanju suzbijanje i borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. Nije postignut napredak u pronalaženju ključnih prioriteta mišljenja i preporuka za 2019. godinu u ovoj oblasti, kao i nalaza stručnog izvještaja o pitanjima vladavine prava.

Korupcija je i dalje rasprostranjena i direktno utiče na svakodnevni život građana. Postoje sistemski nedostaci u operativnoj suradnji agencija za provođenje zakona ako i vrlo ograničena razmjena obavještajnih podataka. Financijske istrage i zaplijena imovine su uglavnom neučinkovite. Kontakt s Europolom još uvijek nije operativan. Nisu poduzeti koraci za uspostavljanje suradnje s Eurojustom. Zemlja mora poboljšati svoj kapacitet i nastaviti napore u borbi protiv terorizma i trgovine drogom. Što se tiče osnovnih prava, zakonodavni i institucionalni okvir u velikoj mjeri je uspostavljen, dok sveobuhvatan strateški okvir još uvijek treba usvojiti.

Poduzeti su neki koraci – Ustavni sud BiH ukinuo je odredbu o smrtnoj kazni u ustavu Republike Srpske, a prva LGBTI parada održala se mirno u Sarajevu. Izazovi ostaju u pogledu slobode okupljanja, posebno u Republici Srpskoj. Potrebne su značajne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvariti svoja politička prava i kako bi se premašila praksa ‘dvije škole pod jednim krovom’ i osiguralo inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve. Nije postignut napredak u garantiranju slobode izražavanja medija i zaštiti novinara osiguranjem odgovarajućeg sudskog praćenja slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima, te osiguravanjem financijske održivosti javnog RTV sustava. EU je pružila značajnu podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama. EU poziva vlasti Bosne i Hercegovine da hitno poduzmu sve potrebne mjere kako bi spriječile razvoj humanitarne krize.

abcportal.info