Istraživanja endemskih vrsta riba Livanjskog polja te podzemnog sustava špilja Ponor Kovači – Izvor Ričine pokazuju zavidnu bioraznolikost, te uspostavljaju temelj za buduća istraživanja i zaštitu ovog područja. 

U sklopu projekta “Uspostavljanje temelja za očuvanje slatkovodne bioraznolikosti u Livanjskom polju i Buškom jezeru” tijekom mjeseca rujna 2021. godine projektni tim zajedno s timom za uklanjanje brana WWF Adrije obavio je terensku posjetu u svrhu mapiranja nepotrebnih brana na rijekama u Livanjskom polju. Identificirane su dvije brane koje onemogućavaju povezanost rijeke Sturbe i migraciju riba, te bi ih bilo neophodno ukloniti. Podsjećamo da su u Crnoj Gori ove godine uklonjene prve tri brane na Balkanu na rijeci Vezišnici koja je pritoka rijeke Ćehotine LINK.

Početkom mjeseca listopada 2021. godine u suradnji sa Speleološkim društvom Mijatovi Dvori projektni tim je ušao u sustav špilja Ponor Kovači – Izvor Ričine  s ciljem istraživanja endemskih vrsta riba. Istraživanje je provedeno 4 mjeseca nakon dugih suša te su uvjeti bili idealni za istraživanje podzemnih vrsta riba. Tijekom spomenutog istraživanja, u podzemnom sustavu Kovači-Ričina pronađene su endemske vrste: oštrulj, sitnoljuskavi klen te drlja. Također, u špiljama su pronađene: babuška, uklija te mlade jedinke smuđa. Razlog zbog kojeg su se te invazivne vrste našle u podzemlju treba detaljno istražiti.

Projektni tim je dodatno uradio dva terenska istraživanja u drugoj polovici listopada.

Jedno terensko istraživanje je bilo namijenjeno za određivanje fizikalno-kemijskih i bioloških parametara u onim vodotocima gdje smo pronašli endemske vrste riba kako bi se utvrdili uvjeti koje preferiraju ove vrste, u drugom terenskom istraživanju kontrolirala se migracija čipiranih riba.

„Krajem mjeseca listopada u suradnji sa PMF-om Sveučilišta u Mostaru izvršena je terenska posjeta te su se obišle sve lokacije koje su povezane s našim istraživanjem i pronalaskom endemskih vrsta riba. Uzeti su uzorci za daljnju analizu fizikalno-kemijskih parametara kvalitete voda, kao i za biološki aspekt kvalitete voda koji će pomoći odrediti kakvi točno uvjeti odgovaraju endemskim vrstama riba koje imamo u Livanjskom polju.“ – kazala je Sanja Duranović, stručna suradnica na projektu.

Nakon dodatne kontrole migracija i populacije čipiranih riba u sklopu projekta koji provodi Udruga Dinarica, a financira Critical Ecosystem Partnership Fund izraditi će se finalna studija o rezultatima dvogodišnjeg istraživanja endemskih vrsta riba Livanjskog polja kao i preporuke za očuvanje. Također će se raditi na nastavku aktivnosti na očuvanju endemskih vrsta riba jer ovaj projekt mapira nulto stanje endemske populacije riba. Uz inicijativu zaštite Livanjskog polja koja je trenutno u proceduri nastavkom promocije i očuvanja endemskih vrsta riba pridonijeti će se sveukupnoj vrijednosti Livanjskog polja kao zaštićenog područja.