Iz Bugarske nam se javila ekipa PD Orlova stina (Ante Vukadin, Slavko Šumanović, Lucijana Gudelj, Sanja i Marija Kovačević, Ilija Babić), s današnjeg uspona na Musalu (2 925 m), najveći vrh Balkana, na planini Rila.

Ekipa, čestitamo! Želimo vam sretan povratak u domovinu.

Foto: Ante Vukadin Jokarić

Mandino-selo.com/PD Orlova stina