Nema beštije na svitu o kojoj kruže tolike legende košto o džudžanu.
Svima je odniJo pobidu.
Niko mu nije ni do kolina, vala.
Moglo bi se reć, ko neki pandan Hermesu Trismegistusu iliti Hermesu
triput najvećemu, iz poznatih grčko-egipatskih mitova o kojem kolaju tak’e priče da ti zađe svist.
Tako i o džudžanu.
Samo rđave.
Što džudžan more, to nemere ni Hermes, ni Tot zajedno.
Kažu da nema toje budže ili šube kroz koju on nemere proć i za tili čas podavit kokoše.
Nema tog kokošinjca koji nije vasovo, ni kokoši koja ne zna kako se more provuć i kroz iglene uši.
A, u njeme ima pe’kila.
Pa, aj’ti reci!
Moj sinko!
Kakvi te grčki bogovi!
Svi odreda mogu njem’ na obuku o najčudnovatijim čudnovatostima.
I što je najčudnovatije: Nikad ga ni’ko nije vidiJo, a svi bi ruku u vatru da bi ga, mumentalno, pripoznali kad bi ga spazili.
Tak’a je to zvir…
Kakav te Hermes Trismegistus…!
Ni naniJo.
Ako je toJi ‘Ermes “triput najveći”, undak je džudžan ‘stoput najveći’.
Tako da znate!

Nada Beljan/Biralo me/Tomislavcity