Upravo su završile duhovne vježbe hercegovačkih franjevačkih bogoslova na Badiji.
Na Badiji je bogoslove dočekao fra Jozo Zovko koji kaže da je ovaj samostan gnijezdo i kolijevka kršćanske vjere. Samostan je fratrima pripao Darovnicom 1394. godine, a danas uglavnom služi za bogate duhovne seminare koje posjećuje kršćanski puk iz cijelog svijeta.

Bogoslovske duhovne vježbe predvodio je fra Antonio Šakota koji je svojim nagovorima izuzetno pomogao bogoslovima u njihovom redovničkom putu.

Valja napomenuti kako su na duhovnim vježbama sudjelovali i naši duvanjski bogoslovi: fra Marko Vukadin, fra Ante Radoš, fra Josip Stanić i fra Ivan Malić, a valja se sjetiti i fra Vinka Baćka koji je otputovao u Ameriku na studij.
Bogu hvala na zvanjima. Molimo Boga za njih a oni će za sve nas.

Tomoslavcity