Kupnja polovnoga automobila uvijek nalikuje igrama na sreću. Puka lutrija. Tko zna što ste u stvari kupili, što se krije ispod pomno uglačanog lima. Treba paziti na sto detalja, a detalj koji je ključan je kilometraža! Koliko je automobil u stvari prešao! Opće je poznato da nema toga sustava koji se ne može zaobići. Postoje majstori i meštri razni za štelanje, odnosno pomno namještanje kilometraže! Oni naivni će nabaciti informaciju kako se kilometraža od 2006. redovito za svako vozilo zapisuje na tehničkom pregledu. Otiđete u stanicu za tehnički pregled, platite nevelik novac za izdavanje potvrde o prijeđenoj kilometraži i eto! Odlično! Naravno da će oni koji su maheri prije svakoga tehničkog podesiti kilometražu, pa vi gledajte u potvrdu do sudnjega dana. Drugi se kunu u servisne podatke tj. podatke iz servisne knjižice. Treći vjeruju u elektroniku s ključa ili brave kod vozila BMW, odnosno Mercedes. Međutim, realitet govori da nema tog sustava, odnosno elektronike koji znalac nije u stanju podesiti sukladno želji naručitelja posla.

Za one koji se bave vraćanjem kilometraže imamo lošu vijest, a za sve ostale – odličnu! Riječ je o kaznenome djelu za koje je predviđena kazna zatvora! Ukoliko mislite da je to tek mrtvo slovo na papiru i da pouzdano znate da se za prepravljanje kilometraže nikom ništa dogodilo nije u velikoj ste zabludi. Sudovi u Republici Hrvatskoj doista izriču kazne zatvora za tu protuzakonitu i kažnjivu rabotu!

Okušali ste se već niz puta u prodaji automobila s podešenom kilometražom? Znate čovjeka koji to bez problema zna učiniti ili to sami odradite u tili čas. Igrajte se i smijte se naivcima koji vjeruju u falsificiranu kilometražu! Pazite da vam se osmjeh ne zaledi. Zaista se donose presude u kojima se takvi eksperti osuđuju na zatvorske kazne.

Općinski sud u Virovitici u predmetu K-230/2019 donio je 16. siječnja 2020. presudu kojom se osobi koja se zaigrala pri prodaji vozila, odredila jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine te mu je izrečena uvjetna osuda na način da je određeno kako se kazna na koju je osuđen neće izvršiti ako za vrijeme od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Osoba osuđena u konkretnome predmetu dopisala je malo punomoć koja joj je izvorno bila dana samo za upravljanje automobilom u zemlji i inozemstvu te odjavu osobnoga automobila na način da je zaokružila i mogućnost prodaje. Onda se osoba uhvatila kilometraže. Nadalje, neistinito je oglasila prodaju vozila s određenim brojem prijeđenih kilometara iako je znala da je automobil prešao daleko više. Kupac je platio kupoprodajnu cijenu, nekoliko dana nakon kupnje došlo je do skupoga kvara i klupko se krenulo razmotavati. Utvrđeno je u gore navedenom predmetu postojanje kaznenoga djela prijevare iz čl. 236. st. 1. KZ/11 (za koje je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina) kao i postojanje kaznenog djela krivotvorenja isprave iz čl. 278. st. 3 KZ/11.

Zakon postoji, zakon se primjenjuje, presude se izriču. Zatvorska kazna! Treba li vam to?

revijahak.hr