Sv. Josip će za par dana (19. ožujka), a Grgur (12. ožujka) već odmakao u prošlost za ljeto Gospodnje 2021. I što onda reći za onu starinsku proljetnu koja je najavljivala proljeće kroz ptičji pjev a glasila je: “O Grguru savit ću gnjizduru o Josipu doću i nosit ću”?

No iznenadni snijeg bi znao odgoditi planove i ljudi i živih stvorenja koja su u proljeće započinjali novi životni ciklus. Za pčele, koje bi rano u ožujku postale aktivne, znalo se reći “Da vas ne ujde vučac”  – računajući na nagle vremenske promjene pred početak proljeća kao što su ove danas.

Za ratara koji bi ponukani lijepim vremenom ranije počeli polju orati pa ih iznenadni snijeg potjerao iz polja pomalo zajedljivo se govorilo: “Posrala im se vrana na krčalo”.

I tako stare doskočice vezane za klimu i određeni kraj ostaše u glavama samo starijih i trebalo bi svaku posebno protumačiti kako bi ih se moglo razumjeti.

Pitanje za znatiželjne: Što je krčalo?