Upitao bi’ vlast u našem gradu kada će postaviti nekoliko „ležećih policajaca“ na cestu u gradu iz smjera Blažuja?, navodi čitatelj Daniel Deny Čulo.

U poruci koji je uputio tijekom jučerašnjega dana, ovaj čitatelj ističe sljedeće:

– Na raskrižju prema Segetu okupljaju se biciklisti, to je ona mala mafija☺️ koja kruži po cesti, k’o i svaka djeca. Šteta bi bila da u tom trenutku „nalete“ auta jer tuda jure i po 120-130 km/h.

Davno sam ovo spomenuo Mati Kelavi koji je to pitanje postavio na sjednici dok je načelnik bio Ivan Vukadin. Načelnik je tada izjavio da nema potrebe za „ležećim policajcima“, nego treba prvo zamoliti građane da sporije voze, pa ako to ne upali onda ćemo angažirati policiju pa nek’ usporava, a ako i to ne uspije tek onda postaviti „ležeće policajce“.

Od svega toga ničega nije bilo, a ja sam u stanju postavit’ koji blok na cestu pa nek’ koče.

Već sam prije slao slike džipa koji mi je umalo uletio pred kuću, pa ako bi vi mogli javno ‘vako napisat’ neće li štogod napravit’, navodi među ostalim čitatelj Dany Čulo, a  želji smo mu udovoljili i njegovo pismo objavili.

Nadamo se da će se postavljeno pitanje riješiti čim prije i na valjani način radi sigurnosti djece i mještana.

Daniel Deny Čulo