Članovi udruge Naša baština očistili su dio rimske ceste koja prelazi preko prijevoja Privala između Duvanjskog polja i Buškog blata.

Pretpostavlja se da je ova cesta dio rimske ceste Salona – Argentarija (Solin – Srebrenica), a korištena je i nakon raspada Rimskog carstva.

Tragovi kola (kolotrazi) jedni su od najdubljih i najizraženijih na području općine Tomislavgrad. Lokalni stanovnici čuvaju legendu o bijegu “Gospe iz Rame“, kada su nakon prolaska kola s Gospinom slikom, ostali tragovi u kamenu.

 

Naša baština Tomislavgrad