Centar za građansku suradnju

Raspisuje:

Javni poziv za dodjelu grantova za provedbu projekata/inicijativa lokalnih organizacija civilnog društva – udruženja/udruge/nevladine organizacije

Centar za građansku suradnju Livno (CGS) provodi projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva zainteresirane lokalne organizacije civilnog društva (neprofitne udruge/udruženja, NVO) na području općina: Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Čapljina i Stolac da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike i/ili korisnike organizacije. Aktivnost podržava Nacionalna zaklada za demokraciju / National Endowment for Democracy (NED).

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 3.8.2021. godine do 19.8.2021. godine.

Aktivnosti odabranih projekata NVO trebaju biti završene do 15.11.2021. godine.

Aplikacijski obrazac s proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv, a dostupani su u CGS-u.

Sva pitanja u svezi ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mail: Ivona Mišković, cgs-li@tel.net.ba, tel/faks: 034 202 770.

Organizacije civilnog društva trebaju dostaviti popunjenu aplikacijskuu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu o sudjelovanju drugih aktera u realizaciji projekta) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedeni e-mail s naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova za OCD na adresu:

Centar za građansku suradnju

  1. Jurkića 8a (Livnoputovi)

80101 Livno

BiH

Prijavu za Javni poziv možete preuzeti ovdje:

Download (DOC, Unknown)

Javni poziv u cijelosti možete preuzeti ovdje:

Download (DOC, Unknown)