Čarobna duvanjska jutra

Obišao sam gradove i luke
Vidio dosta svijeta
Neonski sjaj noći
Dao bih za čarobna duvanjska jutra

Stranac

U tuđini
Ni prijatelja
Ni brata

Život me niz hridi baca

Nisam našao sreću
Otišao sam sa svog

Kamena

Duša je ostala

Tamo gdje vjetar ljulja žita

 

Milan Bojkić, Basel

Foto: Arhiv