Tijekom 2004 godine otvorena je benzinska crpka “BTG –KOLO” kao moderan i konkurentan objekt koji nudi velik broj sadržaja na raskrižju magistralnog dijela puta Tomislavgrad-Split- Mostar.

Osnovna djelatnost je trgovina naftom i naftnim derivatima na veliko i malo, a u sklopu moderno opremljene benzinske crpke nalazi se i trgovina auto-opreme i auto-kozmetike, te robe široke potrošnje (osvježavajuća i alkoholna pića, cigarete, novine i dr.). U sklopu benzinske crpke nalazi se i caffe bar. Sadržaji koje su odabrali u velikoj su mjeri usklađeni s potrebama ovog dijela grada i njihovih poslovnih komitenata, pristupačnost “BTG” osoblja, ali i cijene usluga u potpunosti su prilagođene cijenjenim potrošačima i kupcima.

U cijeli kompleks BTG ubraja se i motel i restoran koji se nalazi u Šujici.