Nakon usputnog spominjanja raja, kojeg baba često spominje, o čemu god da se zavrze “iglena”, otpočelo je još jedno tipično priknadanje s unučicom, koje vrvi od takvih pitanja, na koje ni pratar ne bi znao odgovoriti, netal’ sritna baba, ali štaš ti kad se mala unuka, s tim neugodnim pitanjima, ponaša ko da se baba izmišala i s pratrom, i papom, pa i samim Doctorom Angelicusom, oliti svetim Tomom Akvinskim koji je, kažu, znao sve o svemu.
E, da mu je bilo dat ovu malu jedno dvasata, bome bi i on obilijo, jat’ kažen, pa da je stoput svetac, rekla bi ona.
Nema ga ko more izać na kraj š njezinim zapitkivanjima.
Sritni isan vas obili dok joj sve razoputi.
To, bona, svašta pita…te di je raj, di paka, šta ovo, šta ono…
Pa, reko, Gospe moja, di će se nalazit raj, veda na nebu, a ona:
– Jesu li gole aneli?
– Ja. Ljudi i anđeli i sveci…svi.
– A, a…sta oni ladiju u laju?
– Ko?
– Aneli?
– Nu…šta će radit…pivaju i mole, eto šta.
– Stalno…?
– Pa, ja.
– A, judi?
– A…?
– Sta judi ladiju?
– U raju?
– Aha.
– Pa, isto…
– Ha…?
– Mole i pivaju s anđelin, šta bi drugo, nu?
– Stalno-o?
– Stalno, ja.
Mala nezadovoljno pljesne rukama, pa dureći se poviče:
– A, to je meni dosano-oo!
– Ojmisusovo! Pa, kako more bit dosadno u raju, de…?
– Dosadno je molit uvik, uvik, uvik…
– Pa, nije da se samo moli, bona… I piva se i klanja i tako, svegar po malo…
– A, kad se onda iglaju…?
– Ujmoca…čega će se igrat u raju, de?
– Pa, pa…gumi, gumi i sklivaca i, i…
– Ajde, bona, pa ko je vidijo igrat se u raju!
– Zasto?
– Zato. Ta, nije se niko došo u raj igrat.
– Jel’ Bogo neda?
– Nije nego, ne toka se, bona, igrat u raju, eto zašto.
– Zasto?
– Nu, ta, nije raj… Moli se, štaj se drugo
radit.
– A, ja ne bi da se stano mol-ii!
– Nego šta bi ti…prndecat se gorike, po raju, a…
– Iglat see!
– Ta, nije ti raj igrališće! Evo igraš se ovde. Kad odrasteš i nako neš tit.
– Oću!
– Eto kad oš.
– Pa, oću.
– Nekćeš.
– Oću!
Po tko zna koji put, dite se našlo “u puntu” smetnuvši od čega je počelo ovo priknadanje, a babi taman.
Ma,, nema joj, brate, premca u zuzbijanju filozofsko-teoloških mozgalica nejačadi, što je, je.
‘Zbuni, pa vladaj’, jakako!
Biralo me/Tomislavcity